Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

První veřejná soutěž

  1. Zadávací dokumentace
  2. Otázky a odpovědi
  3. Výsledky veřejné soutěže
  4. Upozornění týkající se jednoho z hlavních výsledků v rámci veřejné soutěže
  5. Anotace realizovaných projektů
Upozornění týkající se jednoho z hlavních výsledků v rámci veřejné soutěže
Informace k definici „poskytovatelem realizovaných výsledků“ 
Na str. 7 v kapitole 1.7.1 zadávací dokumentace k vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015 se jako jeden druh hlavních výsledků uvádí „poskytovatelem realizované výsledky = výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy“.
    
Umístění tohoto druhu výsledku mezi hlavní výsledky vyplývá z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015, který byl schválen usnesením vlády č.50 v lednu 2009. Tento program byl koncipován na základě Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 vydané Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V aktuální Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 se však změnila definice „poskytovatelem realizovaných výsledků“ na toto znění: „Výsledky získané řešením veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích a promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a závazných předpisů nelegislativní povahy.“
  
Výše uvedené skutečnosti neznamenají, že by návrhy projektů obsahující poskytovatelem realizované výsledky nebyly v rámci veřejné soutěže akceptovány. Poskytovatel chce pouze případné uchazeče upozornit, že tento druh výsledků nebude pravděpodobně uznán Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako bodovaný výsledek, a z tohoto důvodu jej nemůže doporučit.

Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací, 9.3.2010

vytisknout  e-mailem