Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

První veřejná soutěž

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 – VS)

Ministerstvo vnitra vyhlašuje dne 10. února 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.
   
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Součástí návrhů projektů aplikovaného výzkumu může být základní výzkum při splnění dalších podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Do této veřejné soutěže není možné předkládat projekty mající charakter inovací.
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx.
Návrh projektu musí být předán poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV II/2-VS - veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 11. února 2010 do 22. března 2010. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt  6:00 - 16:00, Pá 6:00 – 14:45.
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“ / „Důvěrné“.
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx 2. srpna 2010.
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 

Zadávací dokumentace k vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 – VS)

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci - Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 - VS)

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Rozhodnutí Evropské komise o notifikaci ze dne 16. prosince 2009

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci - Návrh projektu (závazná osnova)

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - Seznam a vzory povinných příloh návrhu projektu

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 - VS)

vytisknout  e-mailem