Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VF20102014001 Vyloučení rizika kontaminace entomologických stop
VF20102010002 Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově extremistickým,
rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců
VF20102014003 Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu
VF20102014004 Multimediální analýza
VF20102015005 Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
VF20102015006 Dešifrování a dekódování digitálních stop
VF20102014007 Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii
VF20102013008 Zkoumání reziduí vytypovaných látek z vlasů
VF20102014009 Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení zabezpečení
měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelných pohrom a rozsáhlých provozních havárií
VF20102012010 Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění,
zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy
VF20102015011 Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace
VF20112014012 Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze
VF20112015013 Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů,
metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace, výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
VF20102015014 Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace
s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění ochrany obyv. a vybraných KI ČR
v souvislosti s radiologickým útokem nebo velkou radiologickou havárií
VF20112013015 Pilotní projekt veřejně regulované služby (služby PRS) evropského globálního družicového
navigačního systému GALILEO
VF20112015016 Systém profilování pedologických stop
VF20112013017 Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti internet a s tím spojené
zajištění potřebných informací určených pro odhalování vyšetřování a dokazování předmětných incidentů
VF20112015018 Bezpečnost občanů – krizové řízení
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny
VF20112015020 Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH)
hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek
VF20112015021 Výzkum efektivnosti vybraných hasiv
VF20122013022 Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik
při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury
a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva (GALILEO GNSS)
VF20122014023 Detekce nervově paralytických látek pomocí elektrochemického biosenzoru
VF20122015024 Nové technologie identifikace a typizace biologických agens
VF20132014025 Zabezpečení vodovodní sítě a objektů vodovodu proti teroristickému útoku
VF20132014026 Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti
VF20122015027 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistickou identifikaci osob a věcí
VF20132015028 Výzkum a vývoj technik zvyšujících zajištění bezpečnostních hologramů
VF20132015029 Systémy identifikace a zpracování signalizačních a přenosových protokolů
VF20132015030 Automatická rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech PČR se zaměřením na PSEUD
VF20132015031 Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích
VF20132015032 Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6
VF20142015033 Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků
VF20142015034 Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu
VF20142015035 Aktuální kybernetické hrozby v České republice a jejich eliminace
VF20142015036 Pachová signatura
VF20142015037 Dekódování šifrovaných datových komunikací
VF20142015038 Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů
z trestné činnosti
VF20142015039 Databáze typizačních znaků biologických agens – EBLN (European biodefence laboratory network)
VF20152016040 Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti
VF20152015041 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistickou identifikaci osob a věcí – 2. etapa
VF20152016042 Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních situací popřípadě teroristických aktů
ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací v médiích
VF20152016043 Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace
VF20152016044 Detekční kit pro vizuální identifikaci organických rozpouštědel
VF20152016045 Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových
cest a spotřebičů paliv
VF20152016046 Univerzální softwarová aplikace pro využití dat z kamerových systémů měst a obcí
VF20152016047 Nástroje resilience jako moderní metody snižování rizik katastrof v environmentální bezpečnosti
VF20162016048 Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování problematiky veřejných zakázek
VF20162016049 Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí
VF20162016050 Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné žláze po havárii
jaderně energetického zařízení (JEZ)
VF20162016051 Analytická podpora koncepčního rozvoje bezpečnostního výzkumu

vytisknout  e-mailem