Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 1
Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 2
Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 3


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 1

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01010006 Elektronický průzkum a působení proti palubním OFDM systémům v pásmu 1.4 GHz
VK01010022 Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop
VK01010026 Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů
VK01010037 Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu
VK01010069 Využití analýzy druhového složení společenstev rozsivek (Bacillariophyceae) ve forenzní praxi.
VK01010072 Metodika odhalování, šetření a prokazování kriminality páchané na ohrožených a chráněných druzích živočichů a rostlin (wildlife crime)
VK01010097 Policejní donucovací prostředky se sníženou kouřivostí
VK01010103 Metodologie identifikace a dalších forenzních analýz biologického materiálu a patogenů z volně žijících a exotických živočichů.
VK01010107 Aplikace umělé inteligence pro forenzní identifikaci stop zeminových fází
VK01010137 Terénní kvantifikace OPL pomocí NIR spektrometrie
VK01010147 Automatizovaná forenzní laboratoř digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti
VK01010153 Vývoj umělé inteligence pro systém multimodální nedestruktivní forenzní analýzy materiálů
VK01010212 Nové psychoaktivní substance: forenzně-toxikologické výzkumné centrum
VK01010231 Strategická, taktická, kriminální analýza forenzních metod pro trasování v kryptoměnových sítích
VK01010240 Identifikace střelce


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 2

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01020017 Detekce pachových markerů metodami analytické chemie a jejich využití ve výcviku služebních psů
VK01020018 Evaluace a zvýšení úrovně připravenosti pátracích týmů využívaných při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu
VK01020052 Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události
VK01020078 Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů
VK01020086 Zvyšování efektivity vzdělávání příslušníků HZS ČR v oblasti požární prevence s využitím digitálních nástrojů
VK01020090 Realizace nové generace monitorovacích technologií pro zvládání radiačních incidentů, havárií a katastrof s určením pro globální trh
VK01020115 Výzkum a vývoj sprejů pro kolorimetrickou a fluorescenční detekci toxických chemických látek na površích
VK01020132 Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112)
VK01020171 Biomarkery otrav látkami typu Novichok
VK01020172 Bezpečnost metodických postupů znehybňujících technik při provádění služebních zákroků
VK01020178 Zařízení pro měření koncových prvků JSVV přenosové soustavy DMR v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky
VK01020181 Výzkum, vývoj a zefektivnění systémů pokročilých koncových prvků měření a varování pro ochranu obyvatelstva
VK01020184 Pozemní a letecké výcvikové středisko pro týmy radiační havarijní připravenosti
VK01020187 Odolnost příslušníků Policie České republiky vůči dezinformačním vlivům a možnosti posilování jejich rezistence prostřednictvím vzdělávání
VK01020196 Inovativní systém využití virtuální reality a simulovaných modelových případů bezpečnostního charakteru usnadňující výcvik a reakci příslušníků policie v rizikových situacích
VK01020204 Upgrade solného detektoru
VK01020207 Systém pro strategické řízení bezpečnostního výzkumu


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 3

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01030007 Inteligentní nástroje pro plánování, provádění a vyhodnocení tabletop cvičení
VK01030014 STRENGTH 2023: Posilování resilience subjektů pozemní dopravní kritické infrastruktury
VK01030019 Interaktivní kontrolní seznamy pro efektivní testování kybernetické bezpečnosti
VK01030030 Systém pro zálohování a ukládání dat s integrovanou aktivní ochranou proti kybernetickým hrozbám
VK01030048 Detekce anomálií v kritických infrastrukturách s využitím strojového učení
VK01030060 Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře
VK01030070 Automatizovaná analýza bezpečnostní telemetrie
VK01030071 Odolnost letectví proti podvrženým signálům GNSS a ADS-B
VK01030082 Plánování a evidence improvizovaných úkrytů
VK01030109 Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury
VK01030114 Výzkum citlivosti dutých optických vláken na vlnění v akustickém spektru
VK01030121 Distribuovaný optický-vláknový senzorický systém středního dosahu pro monitorování akustických vibrací a teploty na kritických infrastrukturách
VK01030152 Framework federativního učení systémů Android pro aplikace krizového řízení
VK01030155 Dopad bezpečnostní a obranné politiky na efektivitu výkonu činností nezbytných pro chod a obranu státu
VK01030166 Krádeže identity základnových stanic v kontextu Open RAN: Kybernetická odonost 5G sítí založená na ověřování parametrů fyzické vrstvy
VK01030175 Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony
VK01030193 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy
VK01030213 Distribuovaný senzorický systém pro ochranu kritické infrastruktury
VK01030216 Automatizovaný systém pro zvýšení stupně ochrany kritických infrastruktur s využitím kyberfyzikálních technologií

vytisknout  e-mailem