Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)

Program OPSEC, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, je zpracován v souladu s platnou právní úpravou ČR, zejména dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie číslo 2014/C 198/01-29. Program je zpracován v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti bezpečnosti.

Program OPSEC je páteřním programem portfolia programových nástrojů účelové podpory bezpečnostního výzkumu. Navazuje na předchozí úspěšný Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015 (VG) a probíhající Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (VI). Program OPSEC byl připravován v souladu s platnou Meziresortní koncepcí podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 (MKBV2017+).

Hlavním cílem Programu je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj konkurenceschopných bezpečnostních inovací.

Program OPSEC je členěn na tři podprogramy:

  • Podprogram 1: Rozvoj schopností vymáhání práva je cíleně zaměřen na priority MKBV 2017+ „Efektivní zásah“ a „Adaptabilní bezpečnostní systém“ v oblasti boje proti organizovanému zločinu a dalším závažným formám kriminality, s důrazem na priority Koncepce rozvoje Policie ČR a dalších souvisejících dokumentů.
  • Podprogram 2: Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů je cíleně zaměřen na priority MKBV2017+ „Efektivní zásah“ a „Adaptabilní bezpečnostní systém“ v oblasti krizové připravenosti bezpečnostních a záchranných sborů s důrazem na priority rozvojových dokumentů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
  • Podprogram 3: Odolná společnost se zaměřuje primárně na prioritu MKBV2017+ „Resilientní komunity.“ Jedná se o podprogram charakteristický velkou diverzitou témat, specificky se jedná o témata, kde dochází k překryvu mezi činností bezpečnostního systému a aktivitami dalších aktérů jako je například prevence kriminality, environmentální bezpečnost či ochrana obyvatelstva.


Doba trvání Programu OPSEC je stanovena od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029 a celkové výdaje na Program OPSEC se předpokládají 2 396 mil. Kč.

vytisknout  e-mailem