Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová generace portálových monitorů pro zajišťování bezpečnosti obyvatelstva (POMOZ)

 

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu

Nová generace portálových monitorů pro zajišťování bezpečnosti obyvatelstva (POMOZ)

Bezpečnostní hrozba
Terorismus

Příjemci
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
NUVIA a.s.

Doba realizace
01.01.2017 - 31.10.2020

Cíl projektu
Hlavní cíl projektu byl aplikovaný výzkum na situace, kde může dojít ke zlovolnému použití radioaktivních látek zejména při masových akcích, v hromadné dopravě (metro), při návštěvách významných osobností, nelegálním transportu radioaktivních látek apod. Byly navrženy a vyvinuty nové systémy portálových monitorů (stacionární a mobilní) pro velmi rychlý screening a ke zrychlení a zvýšení spolehlivosti záchytu radioaktivních látek. Tyto systémy mohou současně sloužit i jako záložní pro případ havárie jaderného zařízení, a to pro pilotní screening osob a techniky přicházejících z kontaminovaných oblastí, avšak primární využití nových zařízení je zvýšení bezpečnosti občanů podporou opatření v ochraně obyvatelstva před zlovolným použitím radioaktivních látek.

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autor: Ing. Lubomír Gryc, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Zařízení a přístroje na detekci radiace se pochopitelně vyskytují všude tam, kde je využíváno radioaktivních zdrojů záření. Běžný občan z populace, který se nepohybuje v takovýchto provozech, se se zařízeními na detekci záření v přímém kontaktu téměř nesetká. Výjimku tvoří zdravotnictví, kde je používáno rentgenové záření, jakožto vyšetřovací nástroj, a tedy k tomu i odpovídající detekční vybavení.

Zařízení na detekci radiace, která by se používala ve veřejných prostorech, případně která by se dala snadno transportovat a umísťovat do požadovaných míst, byť jen na časově omezenou dobu, se na trhu téměř nevyskytují. Potřeba existence těchto zařízení neustále narůstá, zejména se zvyšujícími se nároky na ostrahu míst s velkým počtem shromažďování osob (metro, stadiony, náboženské stavby aj.), klíčových budov (ministerstva, úřady, …), letišť či areálů jaderných elektráren, apod.

Na základě těchto skutečností bylo v projektu POMOZ vyvinuto několik detekčních systémů, a to:

  • přenositelný portálový monitor
  • turniket s vestavěným detekčním systémem
  • vymezovací sloupek
  • portál okolo dveří – dveřní zárubně
  • mobilní portálový detektor ve vozidle typu dodávka
  • mobilní portálový detektor v osobním vozidle

Výše zmíněná zařízení jsou modulární a značně variabilní, což poskytuje široké spektrum možných konfigurací pro monitoring rozličných oblastí. Tuto skutečnost podporuje i schopnost ovládání a posílání dat ze zařízení i bezdrátově. Detekční účinnost je volena s ohledem na možnosti tvarů, velikostí a umístění detekčního senzoru v jednotlivých zařízeních.

Výše jmenované přístroje jsou jednoduchá nezávislá modulární zařízení, která lze operativně umístit do lokalit, kde by se jen obtížně zajišťovala radiační bezpečnost. Je možné je použít jak stacionárně (portálové monitory), tak i v automobilech při mobilní kontrole včetně sledování možného nezákonného transportu radioaktivních materiálů.

Díky své jednoduché obsluze jej mohou využívat instituce, organizace či firmy, které nemají zkušenosti na poli detekce radiačního záření. Vhodné jsou tak pro použití v důležitých státních organizacích jako jsou úřady, nemocnice, banky, ale i na dalších místech, kde dochází ke kumulaci většího či velkého počtu osob, jako jsou letiště, nádraží, metro či stadiony. Proto, že vyvinuté přístroje nenarušují lokální ráz prostředí a jsou umístěny do již používaných zařízení, je jejich využití efektivnější a přirozenější s ohledem na chování přítomných osob. Výše zmíněné detekční přístroje a systémy usnadní činnosti nejen bezpečnostním složkám, jako jsou hasiči, policie nebo celní správa, ale i společnostem či institucím, které působí na poli radiačního záření.

Díky podpoře Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR vznikla zařízení, která vyplnila mezeru na trhu a přispěla k možnému zvýšení bezpečnosti občanů před zlovolným použitím radioaktivních látek.

POMOZ1.JPG

Obrázek 1: Přenositelný portálový monitor v konfiguraci dvou zařízení tvořící průchod
 

POMOZ2.JPG

Obrázek 2: Turniket s vestavěným detekčním systémem
 

POMOZ3.JPG

Obrázek 3: Vymezovací sloupek - modelové vyobrazení reálné situace (vlevo); detektor ve vymezovacím sloupku, pohybující se zdroj záření a přenos signálu do zobrazovací jednotky (vpravo)
 

POMOZ4.JPG

Obrázek 4: Portál okolo dveří - dveřní zárubně
 

POMOZ5.JPG

Obrázek 5: Mobilní portálový detektor ve vozidle typu dodávka - pohled na umístění detektorů ve vozidle a mimo něj a pozice při jejich manipulaci (vysunutí detektorů skrze zadní dveře) pro geometrii koridoru.
 

POMOZ6.JPG

Obrázek 6: Mobilní portálový detektor v osobním vozidle - pohled na umístění detekčního zařízení v osobním vozidle (vlevo) a uspořádání detekční sestavy (vpravo).

vytisknout  e-mailem