Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kybernetický polygon

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Kybernetický polygon

Bezpečnostní hrozba
Terorismus

Příjemce
Masarykova univerzita

Doba realizace
1. 4. 2013 – 30. 9. 2015

Projekt bezpečnostního výzkumu Kybernetický polygon (KYPO) měl za cíl vytvořit unikátní prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické infrastruktury. Ve virtualizovaném prostředí je možno provádět komplexní scénáře útoků vedených proti kritickým infrastrukturám a analyzovat jejich průběh.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 10 455 000,- Kč.          
 
 

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autor: Kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity

Kybernetický polygon (KYPO)
KYPO je jedinečné virtuální prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické informační struktury. Mezi základní vlastnosti prostředí patří flexibilita, škálovatelnost a efektivita využití zdrojů. V unikátním zázemí KYPO laboratoře lze realizovat komplexní bezpečnostní školení a cvičení.


Smysl projektu
Pouze ve specializovaném virtuálním prostředí lze provádět kvalitní výzkum a cvičení spojená s ochranou kybernetických infrastruktur. Prostředí Kybernetického polygonu našemu týmu umožňuje zabývat se výzkumem nových bezpečnostních metod, potenciálními hrozbami a jejich dopady. Vyjma toho se věnujeme pořádání školení a cvičení pro bezpečnostní týmy i studenty. Dlouhodobě tak přispíváme ke zvyšování standardů kybernetické bezpečnosti v České republice a ve světě.

Technologie a specifika

 • Komplexní prostředí, které je možné opakovat a upravovat
  Jednotlivá prostředí mohou obsahovat rozsáhlé počítačové sítě, a to včetně v nich běžících aplikací
  a služeb. Realistické podmínky nabízejí řadu možností pro výzkum a vývoj forenzních metod. Připravujeme také interaktivní školení a cvičení bezpečnostních profesionálů (například školení administrátorů či bezpečnostní cvičení, kde spolupracuje několik bezpečnostních týmů).
   
 • Cloudová infrastruktura umožňuje škálovat velikost experimentů
  Výpočetní zdroje cloudu jsou poskytovány projektem CERIT Scientific Cloud a MetaCentrum, největší česká virtuální organizace pro akademickou obec, zajišťuje výpočetní kapacitu cloudu.
   
 • KYPO podporuje variabilitu operačních systémů
  V prostředí laboratoře jsou k dispozici různé typy operačních systémů, příkladem Linux, Windows, Android. Snažíme se o maximální míru konfigurovatelnosti strojů, topologie sítě i jednotlivých linek. Pro všechny stroje dokážeme zajistit jak připojení k internetu, tak úplnou izolaci.
   
 • Sběr informací o strojích a síťovém provozu v prostředí probíhá automaticky
  Součástí každého prostředí jsou vestavěné měřicí infrastruktury s předdefinovanou sadou měřených veličin a možností jejího rozšíření. Vizualizace veškerých dějů a událostí probíhajících v počítačové síti a na jednotlivých strojích pomáhá přesněji ukázat průběh jakékoliv akce v daném prostředí.


Úspěchy projektu
Týmu projektu Kybernetický polygon byla udělena Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Prostředí Kybernetického polygonu je od roku 2015 přístupné také v KYPO laboratoři v prostorách CERIT Science Park na Masarykově univerzitě. Laboratoř využíváme jako výzkumné i výukové prostředí. Pravidelně v ní pořádáme bezpečnostní školení a cvičení vedená odborníky převážně z našeho týmu. Spolupracujeme s dalšími subjekty, například pomáháme Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s realizací bezpečnostního cvičení Cyber Czech.


Využití výsledků v praxi
V prostředí KYPO se pravidelně pořádají bezpečnostní školení a cvičení s celosvětovou účastí, a to nejenom pro složky státu, ale i odbornou veřejnost, firmy apod. Také jsou zde nabízeny kurzy studentům magisterského i bakalářského studia Masarykovy univerzity.

Další činností v rámci vzdělávacích aktivit byla např. příprava vítězů Středoškolské soutěže České republiky v kybernetické bezpečnosti na finále European Cyber Security Challenge 2017 nebo Letní školy KYPO jako odměna pro vítěze středoškolské Kybersoutěže. Studenti zde absolvují přednášky a praktická cvičení zaměřená na kyberbezpečnost.

Výsledky projektu jsou mimo jiné využívány Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde se realizují pravidelná bezpečnostní cvičení Cyber Czech. Cílem je procvičovat obranu vůči simulovanému kyberútoku
(https://csirt.muni.cz/projects/cyber-czech).


Další informace
Projekt Kybernetický polygon byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015. Na počátku roku 2016 na něj navázal projekt Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu opět podpořený Ministerstvem vnitra ČR v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020.

01.jpg

Celkový pohled na KYPO laboratoř

02.jpg

vytisknout  e-mailem