Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kdo může být uchazečem a co je cílem podprogramu 3 programu IMPAKT1?

Uchazečem první veřejné soutěže v rámci podprogramu 3: rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu, programu IMPAKT 1, může být pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí v souladu s Nařízením Komise (článek 2, bod 83), která je vedená na seznamu výzkumných organizací. Je rovněž možné podat společný projekt hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu. Dalším účastníkem projektu může být pouze subjekt, který splňuje stejné podmínky, jaké jsou kladeny na hlavního uchazeče. Další účastník je chápan jako spoluřešitel, který se přímo podílí na řešení projektu (stejně jako u předchozích veřejných soutěží v rámci programů bezpečnostního výzkumu MV). 
 

Podpořené projekty musí směřovat k naplnění alespoň jednoho z těchto dílčích cílů:

  1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť,
  2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí,
  3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní organizaci komunity.


Cíle 1 a 2 nejsou primárně zaměřeny na vznik vědeckého týmu či mezinárodního konsorcia, který by v rámci podpořeného projektu řešil konkrétní problém, tedy standardní vědecké projekty, ale podpora iniciativ k vytvoření či udržení zahraničních partnerství a mezinárodní spolupráce. Jde tedy o aktivity směřující k vytvoření budoucích týmů, které budou schopny v dlouhodobém kontextu řešit závažné problémy v oblasti bezpečnosti a budou mít dostatečné kompetence získávat za tímto účelem finanční podporu z národních, ale zejména evropských dotačních titulů. Tomuto záměru odpovídá omezená výše podpory i délka trvání projektu a také očekávané výsledky, kterými tak mohou být například uspořádání konference, workshopů a seminářů, a další.
 
 
Podrobnější informace naleznete v zadávací dokumentaci a Programu

vytisknout  e-mailem