Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2012

Výzva pro předkládání návrhů 

Ministerstvo vnitra, jako gestor odpovědný za bezpečnostní výzkum a vývoj v České republice vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2012 podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a v souladu usnesením vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233, o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1458.
 
Ministerstvo vnitra stanovuje v souladu s Čl. 3 odst. 4  Podmínek a postupu při udělování Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydaných dne 29. března 2011 lhůtu pro předložení návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2012 do 14 hodin dne 25. května 2012. Návrh se předkládá formou Návrhového listu na udělení Ceny ministra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací společně s profesními životopisy navrhovaných fyzických osob nebo profesními životopisy všech členů navrhovaného řešitelského týmu elektronicky na adresu obv@mvcr.cz a písemně na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.
 
Cena bude udělována za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené navrženou fyzickou osobou nebo členy navrhovaného řešitelského týmu kdykoli před rokem 2011, včetně roku 2011.
 
Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.
 
 
Související dokumenty:
                                                       
Jan Kubice v.r.
ministr vnitra
 

 
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 25. 4. 2012

vytisknout  e-mailem