Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro příjemce - roční zprávy za rok 2021

Upozorňujeme příjemce účelové podpory projektů realizovaných v rámci první až třetí veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022 (VI) a Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2016-2021 (VH), Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2016-2021 (VH) a podprogramu 3 Programu Strategické podpory rozvoje bezpečnostního výzkumu 2019-2025 (IMPAKT 1, VJ) na způsob a termín vyplnění Ročních zpráv o řešení projektu za rok 2021: 

Od 15. prosince 2021 do 18. ledna 2022 bude pro editaci formuláře "Roční zprávy za rok 2021" zpřístupněn "Informační systém bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (IS BVaVaI)", dostupného na webové adrese https://vyzkum.mvcr.cz/rocnizprava/.

Dopisy s uvedením přihlašovacího jména a hesla jsou příjemcům odesílány prostřednictvím datové schránky poskytovatele. Vyplněné Roční zprávy musí být poskytovateli zaslány prostřednictvím datové schránky (ID:6bnaawp), a to v termínu do 19. ledna 2021. Metodickou příručku pro vyplnění roční zprávy včetně Tabulky nespotřebovaných výdajů naleznete v sekci Formuláře / Roční zpráva.

Dále upozorňujeme příjemce účelové podpory projektů realizovaných v rámci čtvrté veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu české republiky 2015-2022 (VI) a podprogramu 1 Programu Strategické podpory rozvoje bezpečnostního výzkumu 2019-2025 (IMPAKT 1, VJ), které jsou administrovány v informačním sytému ISTA, že od 15. prosince 2021 do 15. ledna 2022 bude možné zpracovávat Průběžné zprávy o řešení projektu v informačním systému ISTA. Rozhraní pro vyplnění zpráv bude zpřístupněno po obdržení Žádosti o podání zprávy. Návod k podání Průběžné zprávy naleznete níže.

Roční zprávu jsou povinni vyplnit i příjemci, jejichž řešení projektu je ukončeno v roce 2021. V tomto případě je nutné zaslat poskytovateli jak zprávu závěrečnou, tak zprávu roční za rok 2021.

  

Oddělení administrace projektů

  

vytisknout  e-mailem