Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

DRAGON – miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
DRAGON – miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop

Bezpečnostní hrozba
Kriminalita

Příjemce
RS DYNAMICS s. r. o.

Doba realizace
1. 4. 2013 – 31. 12. 2015

Cílem výzkumného projektu DRAGON byl výzkum a vývoj nového vyhledávacího, detekčního a analytického principu, zaměřeného na nalezení a identifikaci velmi malých stop narkotik a to pod vlivem silných koncentrací chemických a biologických rušivých látek tak, aby byl nově vzniklý systém schopen pracovat v těžkých podmínkách venkovního použití. Detekce a analýza byla založena na vyhodnocení diferenční mobility iontů. Nově vyvinutá technologie byla využita pro vývoj a konstrukci funkčního prototypu.
 
Projekt byl podpořen dotací ve výši 12 967 000,- Kč.  
 

PODROBNĚ O PROJEKTU

autor: Ing. Jiří Bláha

V rámci řešení projektu byla vyvinuta zcela nová, inovativní metoda scanování a analýzy stop po narkotikách s mezní citlivostí dostatečné k tomu, abychom odhalili stopy po manipulaci a přenášení narkotik např. na prstech, dlaních ale i oděvech scanovaných osob. Zásadním kritériem byla dostatečná provozní robustnost nově vyvinuté technologie, schopné oddělit od sebe reálné stopy narkotik od všelijakých chemických i přírodních rušivých látek, jako např. parfémy, pot, zplodiny při spalování pohonných hmot (odolnost při měření na veřejných komunikacích) a dosažení dostatečné rychlosti analýzy, řádově v sekundách či desítkách sekund. 

Důležitou součástí projektu byl vývoj scanovací technologie. Vývojové práce vyústily v pokročilý infračervený sampler, který umožňuje rychlé a efektivní sejmutí sebemenších stop ze scanovaného povrchu spolu s částečným vyloučením nežádoucích látek, které by jinak mohly zahltit analyzátor, čímž je zaručena vysoká robustnost práce nového analyzátoru v polních podmínkách. Vyvinutý sampler umožňuje efektivní sběr i velmi nevolatilních pevných látek, což opět přispívá ke spolehlivosti a robustnosti použití nového zařízení.

Hlavním předmětem řešení projektu je analytické jádro samotné, založené na měření mobility iontů. Tato nová metoda umožňuje velmi dobrou identifikaci nalezených látek a současně poskytuje velmi vysokou citlivost, umožňující nalezení těch nejmenších stop po narkotikách na různých površích.

Nedílnou součástí projektu byl návrh a vývoj vnitřního počítače systému, jehož účel spočívá v dostatečné výpočetní výkonnosti pro sofistikované zpracování měřených spekter a možnosti práce s pokročilým operačním systémem LINUX a barevným displejem, pro barevné zobrazení výsledků nálezů i měřených spekter.

S vývojem výpočetního jádra systému se pak nedílně pojí vývoj vyhodnocovacích algoritmů a posléze operačního softwaru - aplikace pro systém LINUX, která již provádí nejen všechny algoritmické výpočetní operace, ale také slouží pro ovládání všech funkcí systému, grafické - barevné zobrazování změřených dat i pro komunikaci s okolím.

Poslední částí projektu bylo vyhotovení mechanických částí funkčního prototypu a přístrojové skříně, vhodné pro těžší terénní podmínky.

Výsledkem projektu je vyvinutá technologie, dotažená až do fáze funkčního prototypu, pro výrobu terénního analyzátoru stop narkotik. Další, návazný vývoj, již nad a mimo rámec projektu přinesl ještě mnohem širší možnosti použití výsledků tohoto vývoje, a to vývoj modifikované verze analytického jádra na principu měření mobility iontů, s excelentními aplikacemi pro detekci a rychlou identifikaci stop explosiv, širšího spektra narkotik, chemických bojových látek. Tento princip má však ještě další - velmi významné uplatnění - a to v medicínské diagnostice, kdy bude možné velmi rychlou analýzou dechu zjišťovat s velkou citlivostí rakovinové markery a další identifikátory různých chorob. Naše společnost již značně pokročilá v tomto návazném vývoji a v příštím roce očekáváme uvedení na trh nového přenosného analyzátoru, který bude mít rozšířené spektrum detekovaných látek a to právě ve skupinách narkotik a explosiv. Medicínské aplikace budou následovat v dalších letech, vyvinutá detekční technologie je na tuto aplikaci plně připravena.

Zhodnocení výsledků projektu:
Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Dosažené výsledky odpovídají návrhu projektu. Výsledky-Software, Prototyp a Průmyslový vzor-jsou mimořádné kvality. V rámci projektu byly dále vykázány vedlejší výsledky. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu. Finanční prostředky byly efektivně využity.

 

1. Celkový pohled na analyzátor DRAGON:

01.jpg

2. Startovací - pohotovostní obrazovka systému:

02.jpg

3. Výsledná změřená spektra ve 2-D zobrazení

03.jpg

4. Výsledek analýzy - nález:

01010.jpg

5. Zadní pohled na analyzátor s připojenou baterií:

05.jpg

vytisknout  e-mailem