Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva ke spolupráci pro bezpečnostní experty

Oznámení o zřízení databáze expertů v oblasti bezpečnostního výzkumu

Ministerstvo vnitra, jako gestor odpovědný za bezpečnostní výzkum a vývoj v České republice, vytvořilo databázi expertů v oblasti bezpečnostního výzkumu. Tito odborníci budou spolupracovat s Ministerstvem vnitra jako členové poradních orgánů výzkumných programů nebo jako oponenti při hodnocení návrhů projektů a jejich výsledků ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.

Experti budou zařazováni do databáze na základě odborné kvalifikace, spočívající jak ve vědecké a publikační činnosti, tak ve zkušenosti s praktickou aplikací výsledků výzkumu a vývoje zaměřenou na oblast:

  • posuzování aplikačního I inovačního potenciálu předložených projektů (ideálně odborníky s praxí z aplikovaného výzkumu, z firemního výzkumu, odborníky v komercializaci výzkumu a vývoje, experty, kteří se pohybují na rozhraní akademického a firemního prostředí),
     
  • posouzení finanční udržitelnosti projektů (tj. experty, kteří mají zkušenost s ekonomikou a rozpočtováním velkých projektů, ideálně z prostředí výzkumných organizací, a rovněž odborníky, kteří se orientují v pořizovacích cenách výzkumných zařízení; ideálně bývalé kvestory nebo ředitele výzkumných ústavů),
     
  • hodnocení věcné kvality projektu (odborníci se zkušeností ve výzkumné, inovační nebo pedagogické činnosti, popř. s praktickou zkušeností ‚
    v bezpečnostní oblasti, a zároveň mající zkušenost s hodnocením projektů v relevantní oblasti dle tematických okruhů, viz str. 8-11 Programu bezpečnostního výzkumu.

Veškeré aktivity spojené z pozice členů poradních orgánů výzkumných programů nebo z pozice oponentů při hodnocení návrhů projektů a jejich výsledků budou finančně honorovány částkou obvyklou při poskytování státní podpory výzkumu a vývoje v ČR.

Zájemce o zařazení do databáze vyplní přílohu Dotazník experta, (body 1 až 9), včetně povinné přílohy k dotazníku strukturovaný profesní životopis zaměřený na oblast bezpečnosti a aplikovaného bezpečnostního výzkumu.

Dotazník experta a profesní životopis zašle zájemce na email: jaroslava.lemkova@mvcr.cz.

Další povinnou přílohu Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji zájemce vyplní, podepíše a zašle poštou na adresu:

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 936/3
17034   Praha 7

Po řádném vyplnění a doručení všech příloh na MV ČR a následné kontrole OBVPV bude zájemci zaslána odpověď, zda byl zařazen do Databáze expertů.

vytisknout  e-mailem