Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2022

Ve slavnostním sále pražského kláštera sv. Anežky České předal dne 1. listopadu 2022 ředitel kanceláře prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Pavel Vařeka za účasti generální ředitelky Národní galerie v Praze Alicji Knast, ředitele Kriminalistického ústavu Ľuboše Kothaje a dalších významných hostů Cenu ministra vnitra, která se každoročně uděluje za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

V letošním roce získal cenu tým tvořený zástupci Kriminalistického ústavu Policie ČR a Národní galerie v Praze ve složení Ing. Radka Šefců, PhDr. Irena Nývltová, ak. mal. rest. Dagmar Konvalinková, Mgr. Ivana Turková a RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D., za výsledky dosažené v rámci řešení projektu „Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století“.

Projekt byl založen na současných potřebách forenzních služeb Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení v oblasti posouzení pravosti uměleckých děl.

V průběhu realizace vznikly dvě unikátní softwarové aplikace:

  • Databáze výtvarných materiálů 20. století, která sdružuje data z instrumentálních analýz, tzn. analytická data získaná metodami optické mikroskopie, Ramanovy spektroskopie, SEM-EDS a rentgenové fluorescenční analýzy.
  • Autorská softwarová aplikace, která poprvé soustřeďuje komplexní výsledky restaurátorského a laboratorního průzkumu děl umělců z 20. až 40. let 20. stol., tzv. české avantgardy, která patří v současnosti k nejvíce padělaným.
     

Tyto softwarové aplikace byly bezprostředně implementovány do praxe a ve své práci je využívají znalecká pracoviště Policie ČR a odborná pracoviště Národní galerie v Praze.

Cena ministra vnitra je pravidelně předávána již od roku 2011. Jejím hlavním cílem je ocenit autory vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu a motivovat je k dalšímu zájmu o výzkumnou činnost. Držitel ceny obdrží diplom a finanční odměnu.


Lenka Miglierini, tajemnice Komise pro udělení Ceny ministra vnitra

Odkazy do noveho okna

Foto-1.jpg

Foto-1.jpg 

Detailní náhled

Foto-2.jpg

Foto-2.jpg 

Detailní náhled

Foto-3.jpg

Foto-3.jpg 

Detailní náhled

Foto-4.jpg

Foto-4.jpg 

Detailní náhled

Foto-5.jpg

Foto-5.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem