Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2020

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu získal řešitelský tým složený ze zástupců Centra výzkumu Řež s.r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze. Ocenění jim předal dnes, 24. září 2020, v budově Ministerstva vnitra ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Petr Novák. 

 

Cenu pro letošní rok získal tým vědecko-výzkumných pracovníků ve složení Ing. Miroslav Hrehor, Ing. Marek Ruščák, Ing. Guido Mazzini, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. a Ing. Tomáš Urban, Ph.D. za výsledky dosažené při řešení dvou na sebe navazujících projektů s názvy „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“ a „Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik“.

Oba projekty byly reakcí na havárii jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 a na následné zátěžové testy nařízené Evropskou komisí pro provozované jaderné elektrárny v zemích Evropské unie. Projekty byly tematicky zaměřeny na zpřesnění analýz časového průběhu a radiačních následků těžkých havárií na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Zároveň vybavily orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností a státní správy znalostmi, metodikami a nástroji pro účinné řízení těžkých havárií a minimalizaci jejich následků.

Více o projektech naleznete zde.

Cena ministra vnitra je pravidelně předávána již od roku 2011. Jejím hlavním cílem je ocenit autory vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu s cílem motivovat je k dalšímu zájmu o výzkumnou činnost a propagovat jejich výsledky.

vytisknout  e-mailem