Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2020

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu získal řešitelský tým složený ze zástupců Centra výzkumu Řež s.r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze. Ocenění jim předal dnes, 24. září 2020, v budově Ministerstva vnitra ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Petr Novák. 

Cenu pro letošní rok získal tým vědecko-výzkumných pracovníků ve složení Ing. Miroslav Hrehor, Ing. Marek Ruščák, Ing. Guido Mazzini, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. a Ing. Tomáš Urban, Ph.D. za výsledky dosažené při řešení dvou na sebe navazujících projektů s názvy „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“ a „Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik“.

Oba projekty byly reakcí na havárii jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 a na následné zátěžové testy nařízené Evropskou komisí pro provozované jaderné elektrárny v zemích Evropské unie. Projekty byly tematicky zaměřeny na zpřesnění analýz časového průběhu a radiačních následků těžkých havárií na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Zároveň vybavily orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností a státní správy znalostmi, metodikami a nástroji pro účinné řízení těžkých havárií a minimalizaci jejich následků.

Více o projektech naleznete zde.

Cena ministra vnitra je pravidelně předávána již od roku 2011. Jejím hlavním cílem je ocenit autory vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu s cílem motivovat je k dalšímu zájmu o výzkumnou činnost a propagovat jejich výsledky.Lenka Miglierini, tajemnice Komise pro udělení Ceny ministra vnitra

Odkazy do noveho okna

Cena ministra za výzkum1.jpg

Cena ministra za výzkum1.jpg 

Detailní náhled

Cena ministra za výzkum2.jpg

Cena ministra za výzkum2.jpg 

Detailní náhled

Cena ministra za výzkum3.jpg

Cena ministra za výzkum3.jpg 

Detailní náhled

Cena ministra za výzkum4.jpg

Cena ministra za výzkum4.jpg 

Detailní náhled

Cena ministra za výzkum5.jpg

Cena ministra za výzkum5.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem