Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2024

Ministerstvo vnitra vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené v roce 2023 nebo v předchozích letech. 

Cena ministra vnitra je udělována jedenkrát ročně vždy jedné fyzické osobě nebo jednomu řešitelskému týmu. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Návrhy na udělení Ceny ministra vnitra mohou předkládat fyzické či právnické osoby nebo ústřední orgány státní správy.

Návrh se předkládá formou Návrhového listu na udělení Ceny ministra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací společně s profesními životopisy navrhovaných fyzických osob nebo profesními životopisy všech členů navrhovaného řešitelského týmu prostřednictvím datové schránky, případně v listinné podobě na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7. V případě zaslání v listinné podobě je třeba zaslat zároveň i elektronicky na adresu obv@mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra stanovuje lhůtu pro předložení návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2024 do 14 hodin dne 7. června 2024.

Podrobnější informace včetně návrhové listu jsou dostupné níže.

vytisknout  e-mailem