Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky z odborné způsobilosti

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících.
 

Pro jaké činnosti je zkouška nezbytná?

Pouze zaměstnanec s osvědčením o vykonané zkoušce může zejména:

 • registrovat kandidátní listiny (převzít a přezkoumat kandidátní listiny, rozhodnout o registraci kandidátní listiny, přijmout rezignaci/ odvolání kandidáta, podepsat zápis o výsledku voleb, …),

 • zajišťovat a provádět školení členů okrskových volebních komisí,

 • kontrolovat volební místnosti,

 • být přítomen ve volební místnosti při sčítání hlasů.

  

Kdo a pro koho ověřuje způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb?

Ministerstvo vnitra

 • pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu pověřeného činností na úseku voleb,

 • pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,

 • pro zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské části pověřeného činností na úseku voleb.
   

Krajský úřad

 • pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu pověřeného činností na úseku voleb,

 • pro zaměstnance obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí, pověřeného činností na úseku voleb (jedná se o  obecní úřady v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory).

  

Kdo zasílá přihlášku uchazeče k odborné přípravě a vykonání zkoušky?

Ředitel krajského úřadu / primátor hlavního města Prahy / tajemník městské části Ministerstvu vnitra

nebo

starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu (jde o obecní úřady v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory) nebo v níž je pověřený obecní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň starosta městské části nebo starosta městského obvodu krajskému úřadu

  

Zkouška

 • skládá se z písemné a ústní části,

 • termín a místo zkoušky určí Ministerstvo vnitra/krajský úřad,

 • uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky,

 • výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání,

 • uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení; jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli,

 • pokud uchazeč při zkoušce nevyhověl, může zkoušku opakovat nejdříve za  jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad ve  výjimečných případech přiměřeně zkrátit,

 • náležitosti osvědčení Ministerstva vnitra o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb. (vzor 12) a v příloze č. 1 vyhlášky č.  59/2002 Sb. (vzor 14),

 • náležitosti osvědčení krajského úřadu o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 vyhlášky č. 152/2000 (vzor 8) a v příloze č. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb. (vzor 14).

  

vytisknout  e-mailem