Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdání se a odvolání kandidatury

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Platí, že kandidát se může své kandidatury vzdát (aktivní konání kandidáta), nebo může být jeho kandidatura odvolána (zmocněncem).

Vzdát se kandidatury lze prohlášením, které je doručeno ve stanovené lhůtě registračnímu úřadu.

Stejným způsobem může zmocněnec kandidujícího subjektu odvolat kteréhokoliv kandidáta, a to až na uvedené výjimky:

 • ve volbě prezidenta republiky,

 • ve druhém kole voleb do Senátu,

 • ve volbách do zastupitelstev obcí, zastupuje-li zmocněnec volební stranu typu

  • sdružení nezávislých kandidátů

  • sdružení politické strany a nezávislých kandidátů

  • sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů.
    

Pozor! Jednou učiněné prohlášení již nelze vzít zpět.

Prohlášení musí být doručeno registračnímu úřadu, nejpozději 48 hodin před zahájením voleb, to znamená nejpozději ve středu předcházející dnům  voleb do 14:00 hod. V případě volby prezidenta republiky je tato lhůta stanovena na 24 hodin; pro volby do zastupitelstev krajů je mezníkem zahájení hlasování.

Volební zákony požadují písemné prohlášení o vzdání se kandidatury/o odvolání kandidáta. V případě podání v elektronické formě je možno postupovat obdobně podle textu k podání kandidátní listiny - viz záložka Pro kandidáty / For candidates - Další stanoviska ve stanovisku Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejich příloh.

Důsledky v případech, kdy se kandidát vzdá své kandidatury nebo zmocněnec odvolá kandidáta před a po registraci, jsou odlišné:

 • Je-li prohlášení podáno ještě před registrací kandidátní listiny, registrační úřad kandidáta na kandidátní listině škrtne a současně posune pořadí ostatních kandidátů. Kandidátní listina bude zaregistrována již bez tohoto kandidáta a jeho jméno nebude uvedeno ani na hlasovacím lístku.

 • Vzdá-li se kandidát až po registraci, znamená to, že kandidátní listina už byla zaregistrována, a to i s jeho jménem. Registrační úřad v této chvíli již nemá možnost změnit podobu hlasovacích lístků, tudíž kandidát na něm bude nadále uveden. Registrační úřad ovšem musí zajistit, aby prohlášení bylo uveřejněno v každé volební místnosti tak, aby se voliči o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta dozvěděli. K hlasům pro tohoto kandidáta se při sčítání nepřihlíží.
   

V případě voleb do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů a obcí se zároveň snižuje počet kandidátů příslušné volební strany relevantní pro výpočet mandátů.

  

vytisknout  e-mailem