Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Voliči, kteří se ve dnech volby prezidenta republiky nebudou nacházet v místě svého trvalého pobytu, mohou požádat o voličský průkaz

Volič, který se ve dnech volby prezidenta republiky bude nacházet mimo místo trvalého pobytu a nebude se moci dostavit do "svého" volebního okrsku, si může požádat o voličský průkaz. 

S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, případně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu. Ministerstvo vnitra voličské průkazy nevydává.

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 11. ledna 2023 do 16:00 hodin. Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 6. ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. Žádost o voličský průkaz lze podat i z datové schránky voliče. Vzor žádosti je dostupný zde.

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. Žádost je pak automaticky předvyplněna Vašimi údaji a vyřídíte ji na pár kliknutí z pohodlí domova.

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně. Úřady začnou voličské průkazy vydávat od 29. prosince 2022. Pro každé kolo prezidentské volby se vydává samostatný voličský průkaz.

Podrobnější informace k hlasování na voličský průkaz naleznete zde.

  

vytisknout  e-mailem