Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volební okrsky

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Každá obec má v souvislosti s volebním procesem vytvořeny stálé volební okrsky. Platí pravidlo 1 volební okrsek = 1 volební místnost.

Ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny se dále vytvářejí pro účely hlasování mimo území České republiky i zvláštní volební okrsky na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000 voličů, přičemž volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanovuje starosta obce. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů.

Starosta obce může editovat volební okrsky v Informačním systému územní identifikace (ISUI), přičemž všechny volební okrsky jsou vedeny v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Volební okrsky může editovat tedy pouze starosta obce. Zákon nikterak nepožaduje, aby změna volebních okrsků byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. V případě, že došlo např. k vytvoření nového volebního okrsku před vyhlášením voleb, dozví se voliči o navýšení volebních okrsků z oznámení o době a místě konání voleb v obci, které je zveřejněno v obci způsobem obvyklým.

Volební okrsky však může starosta obce měnit pouze v případě, pokud:

  1. se zvýší nebo sníží počet voličů ve volebním okrsku o více jak jednu třetinu,

  2. dojde ke změně hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno,

  3. dojde ke změně hranic městských obvodů či městských částí,

  4. není hranice volebního okrsku shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí.
     

Pozor! V době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí nelze měnit volební okrsky.

  

vytisknout  e-mailem