Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volební kampaň

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Zákonem č. 322/2016 Sb. se právní úprava volebních zákonů (kromě voleb do zastupitelstev obcí) rozšířila o podrobnější pravidla pro vedení volební kampaně. Šlo o zákon, který navazoval na zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, jehož základní struktura a úkoly byly vtěleny do zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákonem č. 302/2016 Sb.

Volební zákony v zásadě obdobným způsobem upravují základní principy vedení volební kampaně. Volební kampaň můžeme definovat jako soustředěnou propagaci politického subjektu či kandidujících osob, která probíhá v časovém "okně" vymezeném na jedné straně vyhlášením voleb a na straně druhé dnem vyhlášení výsledků voleb.

Základem vedení volební kampaně je její čestnost a poctivost. Výše zmíněné rozšíření právní úpravy mělo vést především k větší transparentnosti vedení volební kampaně a jejího financování. Základními prvky je vedení transparentních volebních účtů, finanční limity nákladů na volební kampaň, podrobné vedení účetnictví kampaně, registrace tzv. třetích osob, které vedou kampaň bez vědomí kandidujících subjektů, zveřejňování informací o zadavateli volební agitace prostřednictvím komunikačních médií apod. Na některé aspekty vedení volební kampaně dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který poskytuje v dané věci bohatou metodickou podporu (viz https://www.udhpsh.cz/).

S volební kampaní volební zákony spojují některá opatření, která mají za cíl přispět k rovné volební soutěži, a to:

  • zákaz zveřejňování předvolebních nebo volebních průzkumů třetím dnem přede dnem voleb až do ukončení hlasování (výjimkou jsou průběžné odhady volební účasti),

  • zákaz volební agitace v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování,

  • možnost starosty obce poskytnout bezplatně kandidujícím subjektům plochu pro výlep volebních plakátů (při zachování rovného přístupu ke kandidujícím subjektům),

  • zákaz pro členy okrskové volební komise / zvláštních okrskových volebních komisí (případně i pro další osoby, které mají právo být přítomni ve volební místnosti při sčítání hlasů) poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

  • při volbě prezidenta, volbách do Poslanecké sněmovny a volbách do Evropského parlamentu možnost pro kandidující subjekty využít vysílací prostor ve vysílání veřejnoprávních médií (Česká televize, Český rozhlas).

  

vytisknout  e-mailem