Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny

zveřejněno dne 3. srpna 2023

  

Volby do Poslanecké sněmovny upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 16 až 20),

  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • prováděcí vyhláška č.  233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve  znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších vyhlášek,

  • vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.
     

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu se Senátem vykonává moc zákonodárnou. Skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Konají se ve 14 volebních krajích na území České republiky (ve stálých volebních okrscích) a i v zahraničí (ve zvláštních volebních okrscích při zastupitelských a  konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky; výsledky ze zvláštních volebních okrsků jsou podřazeny pod volební kraj určený před každými volbami losem Státní volební komisí).

Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Nejbližší volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v roce 2025.

  

vytisknout  e-mailem