Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Činnost Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 - 4).

V souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zřídil ministr vnitra pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise sekretariát, tvořený zaměstnanci Ministerstva vnitra (Pokyn ministra vnitra č. 59 ze dne 26. července 2000, kterým se zřizuje sekretariát Státní volební komise, ve znění pozdějších předpisů).
 

Volby do Parlamentu České republiky

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,

 • určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,

 • vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu,

 • předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,

 • předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

 • určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.
   

Volby do zastupitelstev krajů

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,

 • určuje losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
   

Volby do zastupitelstev obcí

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
   

Volby do Evropského parlamentu

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,

 • předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,

 • informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání osob okrskovou volební komisí.

  

vytisknout  e-mailem