Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

zveřejněno dne 19. února 2024

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje vláda České republiky.
 

Aktuální složení Státní volební komise k 14. únoru 2024

 • předseda Státní volební komise
  • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra
    
 • členové Státní volební komise
  • Mgr. Petr VOKÁČ, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra
  • Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, MBA, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu
  • Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M., vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí
  • Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti
  • Ing. Petr VANČURA, státní tajemník v Ministerstvu obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Dana ROUČKOVÁ, vrchní ředitelka sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • doc. PhDr. Tomáš LEBEDA, Ph.D., ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky
    
 • náhradníci Státní volební komise
  • Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu
  • Ing. Věra DĚDKOVÁ, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů a vedoucí oddělení 2203 Legislativa a metodika územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce vrchního ředitele sekce pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • Ing. Alexandra SIXTOVÁ, vedoucí personálního oddělení Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Marek VLASÁK, ředitel legislativního a právního odboru Ministerstva obrany
  • Mgr. Marta MICHELOVÁ, referentka odboru právního Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Vladimír HORNA, ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, ředitel odboru legislativního Kanceláře prezidenta republiky

  

vytisknout  e-mailem