Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje vláda České republiky.
 

Aktuální složení Státní volební komise k 4. lednu 2023​

 • předseda Státní volební komise
  • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra
     
 • členové Státní volební komise
  • Mgr. Petr VOKÁČ, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra
  • Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, MBA, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu
  • Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M., vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí
  • Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti
  • Ing. Petr VANČURA, státní tajemník v Ministerstvu obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Dana ROUČKOVÁ, vrchní ředitelka sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky
     
 • náhradníci Státní volební komise
  • Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu
  • Ing. Věra DĚDKOVÁ, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů a vedoucí oddělení 1203 Legislativa a metodika územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce vrchního ředitele sekce pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • Ing. Alexandra SIXTOVÁ, vedoucí personálního oddělení Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Marek VLASÁK, ředitel legislativního a právního odboru Ministerstva obrany
  • Mgr. Marta MICHELOVÁ, referentka odboru právního Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Martina PRUDILOVÁ, ředitelka legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí
  • JUDr. Václav PELIKÁN, ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky

vytisknout  e-mailem