Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje vláda České republiky.
 

Aktuální složení Státní volební komise k prosinci 2021

 • předseda Státní volební komise
  • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra
    
 • členové Státní volební komise
  • Mgr. Petr VOKÁČ, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy
  • Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, místopředsedkyně Českého statistického úřadu
  • Ing. Marie BÍLKOVÁ, náměstkyně ministryně financí
  • JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M., náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí
  • Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Kateřina BLAŽKOVÁ, náměstkyně ministra obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Dana ROUČKOVÁ, náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky
    
 • náhradníci Státní volební komise
  • Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí Oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu
  • Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce náměstka pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • Ing. Petr VANČURA, státní tajemník Ministerstva obrany
  • Ing. Alexandra SIXTOVÁ, vedoucí personálního oddělení odboru rozvoje lidských zdrojů Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Marta MICHELOVÁ, pracovnice právního odboru Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Martina PRUDILOVÁ, ředitelka odboru legislativního Ministerstva práce a sociálních věcí
  • JUDr. Václav PELIKÁN, ředitel legislativního a právního odboru Kanceláře prezidenta republiky

  

vytisknout  e-mailem