Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soudní ochrana ve věcech registrace

zveřejněno dne 9. srpna 2022

  

Rozsah soudního přezkumu upravují zákony:

 • zákon č. 275/2012., o volbě prezidenta republiky (§ 65 a 68),

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (§ 86 a88),

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu (§ 56 a 58),

 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (§ 52 a 54),

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (§ 59 a 61),

 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (§ 89).

  

Kdy se mohu domáhat ochrany?

 • správní orgán odmítl kandidátní listinu nebo ve volbách do Senátu přihlášku k registraci,

 • správní orgán škrtl kandidáta na kandidátní listině,

 • správní orgán registroval kandidátní listinu nebo ve volbách do Senátu přihlášku k registraci jiné volební strany.

  

Kdo se může domáhat ochrany (navrhovatel)?

 • proti odmítnutí kandidátní listiny - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu; ve volbě prezidenta republiky i samotný kandidát;

 • proti škrtnutí kandidáta na kandidátní listině - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu a škrtnutý kandidát;

 • proti registraci jiné volební strany - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu.

  

U jakého soudu se mohu domáhat ochrany?

 • krajský soud (volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev krajů a zastupitelstev obcí),

 • Nejvyšší správní soud (volba prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu).

  

Čeho se mohu domáhat?

 • vydání rozhodnutí o povinnosti registračního orgánu kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci registrovat,

 • vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

 • vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny/přihlášky k registraci jiné volební strany.

  

Lhůty

 • subjekt se domáhá ochrany u soudu do 2 dnů od doručení rozhodnutí ve věci registrace (zmeškání lhůty nelze prominout); v případě volby prezidenta a voleb do zastupitelstev obcí se jedná o 2 pracovní dny,

 • soud rozhodne usnesením do 15 dnů poté, kdy návrh došel soudu (došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, rozhodne soud do 5 dnů),

 • usnesení soudu nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

  

Specifika soudní ochrany ve věcech registrace

 • jednání není třeba nařizovat,

 • ve věcech volebních není možné podat kasační stížnost,

 • žádný z účastníků řízení nemá nárok na náklady řízení.

  

vytisknout  e-mailem