Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soudní ochrana po volbách

 

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Rozsah soudního přezkumu upravují zákony:

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (§87, §88),

 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (§53, §54),

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (§60, §61),

 • zákon č. 275/2012., o volbě prezidenta republiky (§66, §68),

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu (§57, §58),

 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (§90, §93).
   

Navrhovatel se může v závislosti na druhu voleb návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta.

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování.

Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb.

Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

Soud rozhodne usnesením, a to do 20 dnů (v případě volby prezidenta republiky do 15 dnů) poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

  

Specifika

 • zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout,

 • lhůta pro podání návrhu počíná běžet vyhlášením výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů, k čemuž dochází zpravidla nejbližší úterý po dnech voleb

 • jednání není třeba nařizovat,

 • ve věci rozhoduje pouze jeden soud; není možnost se odvolat,

 • žádný z účastníků řízení nemá nárok na náklady řízení.

  

1) Volba prezidenta republiky

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti volby prezidenta.
   

Kdo může podat návrh?

 • navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Nejvyššímu správnímu soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 7 dnů.

  

2) Volby do Senátu

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
   

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Nejvyššímu správnímu soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 10 dnů.

  

3) Volby do Poslanecké sněmovny

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti volby kandidáta.
   

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Nejvyššímu správnímu soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 10 dnů.

  

4) Volby do Evropského Parlamentu

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti volby kandidáta.
   

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla na území České republiky zaregistrována,

 • každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Nejvyššímu správnímu soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 10 dnů.

  

5) Volby do zastupitelstev krajů

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
   

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Krajskému soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 10 dnů.

  

6) Volby do zastupitelstev obcí

Čeho se lze u soudu domáhat?

 • Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
   

Kdo může podat návrh?

 • volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována,

 • každý volič zapsaný do stálého seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

 • Krajskému soudu.
   

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

 • Do 10 dnů.

  

vytisknout  e-mailem