Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soudní ochrana po volbách

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Za podmínek stanovených volebními zákony se může také subjekt, který ve volbách kandidoval, návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta.

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování.

Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb.

Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

Soud rozhodne usnesením, a to do 20 dnů (v případě volby prezidenta republiky do 15 dnů) poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

  

1) Volba prezidenta republiky

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti volby prezidenta.
 

Kdo může podat návrh?

 • navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Nejvyššímu správnímu soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 7 dnů.

  

2) Volby do Senátu

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
 

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Nejvyššímu správnímu soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 10 dnů.

  

3) Volby do Poslanecké sněmovny

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti volby kandidáta.
 

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Nejvyššímu správnímu soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 10 dnů.

  

4) Volby do Evropského Parlamentu

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti volby kandidáta.
 

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla na území České republiky zaregistrována,

 • každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Nejvyššímu správnímu soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 10 dnů.

  

5) Volby do zastupitelstev krajů

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
 

Kdo může podat návrh?

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována,

 • každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Krajskému soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 10 dnů.

  

6) Volby do zastupitelstev obcí

Čeho se lze u soudu domáhat?

Neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb, neplatnosti volby kandidáta.
 

Kdo může podat návrh?

 • volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována,

 • každý volič ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen.
   

Kterému soudu se návrh podává?

Krajskému soudu.
 

V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?

Do 10 dnů.

  

vytisknout  e-mailem