Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Souběh voleb a referenda

zveřejněno dne 3. srpna 2021

  

Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s některými volbami, aplikuje se § 27a zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místním referendu"). To znamená, že se volby a místní referendum konají společně v jedné volební místnosti, za účasti jedné okrskové komise.

Obdobně se postupuje v případě souběhu voleb a krajského referenda, a to podle § 28 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Hlasování

Při souběhu místního referenda a voleb musí být hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro jednotlivé druhy voleb barevně odlišeny. Barva hlasovacího lístku je vždy shodná s barvou úřední obálky pro příslušný druh voleb nebo referenda.

Volič vhazuje hlasovací lístky pro místní referendum i volby do jedné společné schránky, což platí i pro hlasování do přenosných schránek.
Tudíž nemůže dojít k tomu, že by si volič spletl hlasovací schránku.

  

Volební a hlasovací místnost

Koná-li se místní referendum v souběhu s daným druhem voleb, je volební místnost totožná s hlasovací místností. Jinými slovy volič hlasuje v jedné volební místnosti pro volby i pro místní referendum.

  

Okrsková komise

Hlasování ve volební místnosti a sčítání hlasů, jak pro volby, tak pro místní referendum, zajišťuje jedna komise, a to okrsková volební komise zřízená podle příslušného volebního zákona.

Jediná zvláštnost nastává v případě, že se místní referendum koná na návrh přípravného výboru, neboť je nutno zachovat právo přípravného výboru delegovat člena (a jeho náhradníka) do okrskové volební komise. Přípravný výbor proto může doplnit okrskovou volební komisi zřízenou podle volebního zákona o svého člena. Tento člen poté stejně jako ostatní členové plní úkoly člena komise jak pro volby, tak pro místní referendum. Delegaci je nutno učinit ve lhůtě dle volebních zákonů, tj. nejpozději 30 dnů přede dnem voleb.

K ukončení činnosti okrskové komise dojde tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky jak podle volebního zákona, tak podle zákona o místním referendu.

  

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise plnící i úkoly komise pro místní referendum

Členům okrskové volební komise v případě souběhu voleb s hlasováním v  místním referendu náleží jednak zvláštní odměna podle volebního zákona, tak i zvláštní odměna podle zákona o místním referendu.

Výše zvláštní odměny podle ustanovení volebního zákona je fixně daná. Výše odměny za místní referendum je však stanovena příslušným zastupitelstvem, které musí nejpozději 25 dní přede dnem hlasování informaci o výši odměny zveřejnit na své úřední desce.

Pro stanovení maximální výše odměny za místní referendum pro členy okrskové volební komise je určující výše minimální mzdy v roce, kdy hlasování v rámci referenda probíhá. V rámci místního referenda nesmí přesáhnout zvláštní odměna určená pro předsedu okrskové volební komise jednu pětinu z výše minimální mzdy, u ostatních členů nesmí překročit jednu sedminu z výše minimální mzdy.

Jediným kritériem pro příslušné zastupitelstvo je dodržet nepřekročení výše maximální možné částky zvláštní odměny. Způsob určení je tak ponechán příslušnému zastupitelstvu v rámci jeho samostatné působnosti.

  

Náklady na konání voleb / referenda

Náklady na volební místnost a její vybavení, pokud je vyžadováno současně volebním zákonem i zákonem o místním referendu (například nájem), se hradí ze státního rozpočtu. Vybavení, které se pořizuje pouze z důvodu konání místního referenda (např. úřední obálky, hlasovací lístky, výtisk zákona o místním referendu), hradí obec podle ustanovení § 51 zákona o místním referendu.

  

vytisknout  e-mailem