Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projednávané změny volebních zákonů

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Vládní návrhy

 • Sněmovní tisky č. 527, č. 528 a č. 529 (Novela ústavního zákona a některých volebních zákonů)

  • právní úprava vymezuje na úrovni ústavního zákona senátní volební obvody formou výčtu obcí, prodlužuje lhůty volebního procesu v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovuje pevný termín voleb do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných celků tak, aby se volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí konaly vždy společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR

  

Poslanecké návrhy

 • Sněmovní tisk č. 259 (Novela zákona o volbách do Evropského parlamentu)

  • návrh doplňuje do okruhu neslučitelnosti funkcí rovněž neslučitelnost funkce poslance Evropského parlamentu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu k ČR či územně samosprávného celku

 • Sněmovní tisk č. 465 (Novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí)

  • právní úprava navrhuje snížení věkové hranice u aktivního volebního práva na 16 let a rovněž snížení této věkové hranice pro budoucí členy okrskové volební komise

 • Sněmovní tisk č. 536 (Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR a zákona o volbě prezidenta republiky)

  • právní úprava navrhuje zavedení institutu korespondenčního hlasování ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro voliče nacházející se v zahraničí

 • Sněmovní tisk č. 547 (Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR)

  • právní úprava navrhuje zavedení jednokolových voleb do Senátu Parlamentu ČR a s tím související nový systém hlasování – volič může seřadit kandidáty uvedené na jednom společném hlasovacím lístku od nejvíce po nejméně preferované

 • Sněmovní tisk č. 590 (Novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí)

  • návrh doplňuje v ustanovení týkající se volební kampaně výslovný požadavek zákonodárce na vedení tzv. čestné a poctivé volební kampaně, zejména s důrazem na nezveřejňování nepravdivých údajů o kandidátech a volebních stranách

 • Sněmovní tisk č. 649 (Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR)

  • návrh upravuje přepočet výsledků voleb na mandáty získané ve volbách do Poslanecké sněmovny tak, aby více odpovídal zásadám poměrného volebního systému

 • Sněmovní tisk  č. 745 (Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů, zákona o volbách do Parlamentu, zákona o volbách do Evropského parlamentu a zákona o volbě prezidenta republiky)

  • návrh umožňuje voličům zažádat o vydání voličského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu (nejenom v místě trvalého pobytu), resp. u kteréhokoliv zastupitelského úřadu (nejen tam, kde je zapsán v seznamu voličů), přičemž tato úprava by se měla týkat voleb do zastupitelstev krajů, voleb do Parlamentu České republiky, volby prezidenta České republiky a voleb do Evropského parlamentu

  

vytisknout  e-mailem