Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva

zveřejněno dne 19. července 2021

  

V roce 2014 došlo ke změně v souvislosti se zbavením způsobilosti občana k právním úkonům, jenž bylo nahrazeno institutem "omezení svéprávnosti". V oblasti voleb se jedná o tzv. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, tedy o právní překážku bránící voliči hlasovat ve volbách nebo být volen.

Případné omezení volebního práva je možné, pouze pokud tak rozhodl soud, a to výslovně výrokem soudního rozhodnutí. Je přitom věcí soudu, nikoli volebního zákona nebo dokonce volebních orgánů, posoudit, zda u konkrétního člověka existují důvody pro omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva spočívající v tom, že by realizace tohoto práva mohla být tomuto člověku k újmě.

Soud se musí před případným omezením svéprávnosti zvlášť důsledně zabývat otázkou realizace ústavně zaručených práv a svobod, tedy i volebním právem. Musí posoudit všechny relevantní skutečnosti a případně o něm rozhodnout výslovně, tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva musí být uvedeno přímo ve výroku rozsudku. Nepostačuje, pokud by soud pouze v odůvodnění svého rozhodnutí vedl úvahy o tom, že posuzovaná osoba není schopna posoudit smysl a účel voleb (tato skutečnost zjevně neobstojí před občanským zákoníkem ani jako samotné zdůvodnění omezení svéprávnosti). I v případě práva volit či práva být volen soud musí naplnit zákonné podmínky pro omezení svéprávnosti.

Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, jako překážku bránící voliči hlasovat, musí obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče zaznamenat do stálého seznamu voličů. Překážka je pak uvedena i ve výpisu ze seznamu voličů, kterou obdrží okrsková volební komise ve dnech voleb. Tím je zajištěno, že voliči nebude umožněno hlasovat.

Obecní úřady by tedy měly být informovány o překážce. Nicméně jak se v praxi ukazuje, v některých případech tomu tak není a obecní úřad nemusí mít vždy k dispozici aktuální informace. Ministerstvo vnitra proto doporučuje občanům a případně opatrovníkům kontaktovat před konáním voleb obecní úřad s žádostí o kontrolu údajů o voliči v seznamu voličů a v případě nesrovnalostí o nápravu.

  

vytisknout  e-mailem