Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neslučitelnost funkcí

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Neslučitelnost funkcí znamená, že osoba nemůže vykonávat dvě, zákonem vymezené, funkce najednou. Důvodem je předcházet (prevence) střetu zájmů při výkonu státní správy.

Neslučitelnost funkcí je upravena v jednotlivých volebních zákonech, ale můžou jí stanovovat i další speciální zákony.

Výčet neslučitelných funkcí se liší podle toho, o jaký mandát jde - poslanec, senátor, prezident republiky, europoslanec, zastupitel kraje či zastupitel obce.

Níže uvedená tabulka zachycuje právní úpravu neslučitelnosti funkcí ve volebních předpisech a v Ústavě:

Mandát Zákon Ustanovení
poslanec
+
senátor
1/1993 Sb. - Ústava čl. 21 a 22, čl. 82
Prezident republiky 1/1993 Sb. - Ústava čl. 22, čl. 82
člen zastupitelstva kraje 130/2000 Sb. § 5 odst. 2 a 3
člen zastupitelstva obce 491/2001 Sb. § 5 odst. 2 a 3

europoslanec
evropský Akt o volbě členů EP
ve všeobecných a přímých volbách
čl. 7
62/2003 Sb. § 53

  

Pozor! Další neslučitelné funkce můžou vycházet i z jiných, zde neuvedených zákonů.

  

Specifické případy neslučitelností funkcí vyplývají i ze zákona o státní službě. K tomu blíže viz stanovisko Kandidatura státních zaměstnanců ve volbách do zastupitelstev.

Neslučitelnost funkcí v případě zastupitele obce je blíže popsána v našem stanovisku Neslučitelnost funkcí u zastupitelů obcí.

Neslučitelnost funkcí v případě zastupitele kraje je blíže popsána v našem stanovisku Neslučitelnost funkcí u zastupitelů krajů.

  

vytisknout  e-mailem