Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní předpisy

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Volba prezidenta republiky

 • Ústava České republiky (čl. 54 až 61),

 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  

Volby do Senátu Parlamentu ČR

 • Ústava České republiky (čl. 16 až 20),

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.  212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do  Parlamentu České republiky, ve  znění pozdějších vyhlášek.

  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • Ústava České republiky (čl. 16 až 20),

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č.  233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve  znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších vyhlášek,

 • vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.

  

Volby do Evropského parlamentu

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Smlouva o fungování EU - čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22,

 • Listina základních práv EU - čl. 39 a 40,

 • Smlouva o EU - čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 a 3,

 • Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom,

 • Směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

  

Volby do zastupitelstev krajů

 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),

 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Volby do zastupitelstev obcí

 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Smlouva o fungování EU - čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22,

 • Listina základních práv EU - čl. 39 a 40,

 • Smlouva o EU - čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 a 3,

 • Směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.

  

Financování voleb

 • směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnice č.j. MF-27047/2018/1203.

  

Soudnictví na úseku voleb

 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem