Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kde mohu hlasovat

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Volič hlasuje v obci (městské části / městském obvodu), kde je přihlášen k trvalému pobytu. V této obci je totiž veden v seznamu voličů.

  

Kde se nachází moje volební místnost?

Malé obce zpravidla tvoří jeden volební okrsek a pro hlasování je zřízena jedna volební místnost. Starosta obce má povinnost zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb na úřední desce informaci o době a místě konání voleb, tj. včetně adresy volební místnosti. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se v informaci, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti těchto okrsků.

V případě nejasností se může volič obrátit s dotazem přímo na obecní úřad.

Dostavit se do správné volební místnosti podle adresy místa trvalého pobytu voliče je důležité proto, že pouze u této okrskové volební komise je volič uveden ve výpisu ze seznamu voličů.

  

Jak postupovat, když ve svém okrsku nejsem uveden ve výpisu voličů?

Nastane-li situace, že volič není ve volebním okrsku, kam podle místa trvalého pobytu náleží, uveden ve výpisu ze seznamu voličů, musí okrskové volební komisi prokázat své právo v tomto okrsku hlasovat. To prokáže platným občanským průkazem, kde je uvedena adresa trvalého pobytu. Na základě toho pak okrsková volební komise voliče do výpisu dodatečně dopíše a umožní mu hlasování.

Nejčastěji tato situace může nastat z důvodu, že se volič těsně před volbami přistěhoval. K prokázání práva hlasovat v okrsku je v takovém případě potřeba předložit okrskové volební komisi občanský průkaz s odděleným rohem společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.

  

Zvláštní případy

Pravidlo, že volič hlasuje ve volební místnosti volebního okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu v obci náleží, se neuplatní v některých zvláštních případech. Těmi jsou:

  • hlasuje-li volič na voličský průkaz - viz Voličský průkaz,

  • hlasuje-li volič do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici, v zařízení sociální péče, ve věznici) - viz Hlasování mimo volební místnost,

  • volič pobývá v zahraničí, zapsal se do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR a jde o volbu prezidenta, volby do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo Evropského parlamentu.

  

vytisknout  e-mailem