Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak podat kandidátní listinu

zveřejněno dne 19. července 2021

  

KDY se kandidátní listina podává?

Lhůta pro podání kandidátní listiny končí 66 dnů přede dnem voleb.

Nejpozději tento den do 16.00 hodin musí být kandidátní listina doručena úřadu, který kandidáty registruje.

Zvláštním případem jsou předčasné volby do Poslanecké sněmovny a doplňovací volby do Senátu, kdy jsou lhůty pro podání kandidátních listin zkráceny.

  

KDE se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává u registračního úřadu, kterým je:

 • pro volbu prezidenta republiky Ministerstvo vnitra,

 • pro volby do Poslanecké sněmovny krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy,

 • pro volby do Senátu pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu,

 • pro volby do zastupitelstev krajů krajský úřad,

 • pro volby do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce pověřený obecní úřad,

 • pro volby do Evropského parlamentu Ministerstvo vnitra.

  

JAK lze kandidátní listinu podat?

 • osobně doručit registračnímu úřadu

 • nebo zaslat

  • poštou,

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky

   • buď tak, že kandidátní listina bude připojena ve formě platného výstupu autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické,

   • nebo s uznávaným elektronickým podpisem osob, jejichž podpis se na kandidátní listině vyžaduje.
     

Obdobné způsoby doručení se vztahují i na požadované přílohy kandidátní listiny. Jak podat kandidátní listinu elektronicky naleznete ve stanovisku Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejích příloh.

  

Náležitosti kandidátní listiny

Náležitosti, které mají být uvedeny na kandidátní listině, se zčásti liší v závislosti na druhu voleb. Je proto třeba postupovat v souladu s ustanoveními o náležitostech kandidátní listiny obsažených v jednotlivých volebních zákonech. Jaké náležitosti musí obsahovat daná kandidátní listina, naleznete též v sekci Druhy voleb kliknutím na daný druh voleb a rozkliknutím Základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty nebo Základní informace pro kandidáty.

Po vyhlášení konkrétních voleb jsou podrobnější informace o podmínkách kandidatury v daném druhu voleb zveřejňovány v sekci Vyhlášené volby.

  

vytisknout  e-mailem