Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022 - hlasování ve zdravotnickém zařízení

zveřejněno dne 3. června 2022

Pokud volič pobývá v době voleb do Senátu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat. Musí však být splněna podmínka, že zdravotnické zařízení se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny, a volič je zároveň v tomto volebním obvodu přihlášen k trvalému pobytu(viz Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu). Při splnění výše uvedeného je hlasování možné:

 1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů
  (v případě dlouhodobějšího pobytu)

  Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

  Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejich územním obvodu nejpozději 16. září 2022 do 14.00 hod.

  V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu voličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.
   

 2. na základě voličského průkazu (blíže viz Hlasování na voličský průkaz)

  Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

  Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.
   

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

  

vytisknout  e-mailem