Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k termínu pro vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí

(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021) 

Zvláštní odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušlého výdělku členům okrskových volebních komisí vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise (§ 12 odst. 5 prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb.).

Činnost okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí (§ 52a zákona č. 247/1995 Sb.). Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny byly vyhlášeny a  uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č.  372/2021  Sb., s datem rozeslání dne 12. října 2021. Činnost okrskových volebních komisí byla tedy ukončena dnem 27. října 2021. Ode dne následujícího počíná běžet 30denní lhůta pro vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí.

Poslední den lhůty pro vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí připadá na 26. listopadu 2021. 

Připomínáme, že odměny členů okrskových volebních komisí byly zákonem č.  296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, jednorázově pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 navýšeny o 500 Kč.

Výše odměn pro členy okrskových volebních komisí při volbách
do Poslanecké sněmovny v roce 2021 je následující:

řadový člen

2 300,- Kč

místopředseda

2 600,- Kč

zapisovatel

2 600,- Kč

předseda

2 700,- Kč

vytisknout  e-mailem