Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k možnému nakládání s volební dokumentací po volbách (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021)

 

Počátek lhůty pro zničení vybrané volební dokumentace (tj. úředních obálek, použitých hlasovacích lístků, pomocných hlasovacích lístků pro sčítání přednostních hlasů a použitých pomocných sčítacích archů) se v souladu s ustanovením § 8  odst.  3 prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb. k zákonu o volbách do Parlamentu odvíjí od  průběhu soudního přezkumu výsledků voleb.

Ministerstvu vnitra je známo, že Nejvyššímu správnímu soudu byly podány již desítky návrhů na soudní přezkum výsledků voleb do Poslanecké sněmovny (lhůta pro podání návrhu končí dnem 22. října 2021 v 16.00 hodin). V takovém případě je nutné po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyčkat, zda nebude proti tomuto rozhodnutí podána ústavní stížnost, kterou lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí volebního soudu.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny, jakož i v dalších celostátních volbách, mají podané návrhy na soudní přezkum vliv na určení lhůty pro zničení shora uvedené volební dokumentace pro všechny obecní úřady bez ohledu na to, kterého volebního kraje se návrh na neplatnost volby kandidáta týká. To je dáno charakterem voleb do Poslanecké sněmovny jakožto celostátního zastupitelského sboru.

Ministerstvo vnitra bude vývoj soudního přezkumu dále sledovat a bezodkladně prostřednictvím svých internetových stránek a krajských úřadů sdělí obecním úřadům, kdy nastane okamžik pro počátek běhu lhůty ke zničení shora uvedené volební dokumentace.

  

vytisknout  e-mailem