Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasování osob se zdravotním postižením

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Podpůrná opatření při hlasování pro osoby se zdravotním postižením

Volební zákony umožňují občanům se zdravotním postižením vykonat jejich volební právo dle jejich potřeb, a to konkrétně těmito způsoby:

 • Asistence při hlasování ve volební místnosti
  S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro zdravotní vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
  Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

 • Hlasování do přenosné volební schránky
  Již tradičně je možné ve všech druzích voleb hlasovat do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena). V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
  Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky).
  Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 • Hlasování mimo volební místnost
  O hlasování do přenosné volební schránky může požádat také volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová, a odhlasuje do přenosné volební schránky např. z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.
  Při hlasování dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti a důstojnosti hlasování.

 • Hlasování v pobytových zařízeních
  Do přenosné volební schránky mohou hlasovat i voliči, kteří se nachází v době voleb v nemocnicích, porodnicích, sanatoriích, pobytových zařízeních sociálních služeb a jiných obdobných zařízeních, a to buď na základě

  • voličského průkazu,

  • zápisu do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu), resp. seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,

  • nebo bez dalšího, pokud se zařízení, ve kterém pobývají, nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu.

​Svůj zájem o hlasování v zařízení nahlaste zaměstnancům / správě příslušného zařízení.

  

vytisknout  e-mailem