Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasování mimo volební místnost

 

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Základní formou hlasování ve volbách je hlasování ve volební místnosti.

Volební zákony však pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat,

  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise.
     

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Bezformálnost vyplývá i z toho, že může jít v zásadě o operativní opatření vyvolané náhlou skutečností (voliče např. až v den voleb začne trápit intenzivní bolest zad).

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. Takovýto volič odevzdá před hlasováním do přenosné volební schránky voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.

Do přenosné volební schránky mohou hlasovat i voliči, kteří se nachází v době voleb v nemocnicích, sanatoriích a jiných obdobných zařízeních, a to buď na základě

  • voličského průkazu,

  • zápisu do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky a volby do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR), resp. seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,

nebo bez dalšího, pokud se zařízení, ve kterém pobývají, nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu.

O hlasování do přenosné volební schránky může požádat např. i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje do přenosné volební schránky např. z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.

Obsah přenosné volební schránky je ve fázi zjišťování výsledků voleb promíchán s obsahem volební schránky z volební místnosti.

  

vytisknout  e-mailem