Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Financování voleb

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy a jako taková je plně hrazena ze státního rozpočtu. Finanční prostředky spojené s přípravou a konáním voleb jsou vedeny v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Z ní jsou příslušné finanční částky uvolňovány prostřednictvím Ministerstva financí na základě podkladů Ministerstva vnitra. S přihlédnutím k vyúčtováním Ministerstva financí k jednotlivým volbám, Ministerstvo vnitra stanoví kritéria pro výpočet dotace pro jednotlivé úrovně úřadů, a stanoví tak výši celkové dotace na volby. Konkrétní výši dotace pak Ministerstvo financí poskytne krajským úřadům, které ji podle daných kritérií přerozdělí obcím.

Dotace na volební výdaje obsahuje jak částku na činnosti úřadů souvisejících s volbami, tak částku na odměny členů okrskových volebních komisí. Které činnosti lze hradit z dotace, upravuje směrnice Ministerstva financí MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb ze dne 19. 12. 2013 (směrnici naleznete v záložce Legislativa - Právní předpisy nebo zde).

Mezi nejvýznamnější výdaje patří např.

  • odměny členům okrskových volebních komisí včetně souvisejících odvodů,

  • distribuce hlasovacích lístků voličům,

  • pronájem prostorů pro činnost okrskové volební komise,

  • instalace a provoz, případný pronájem výpočetní techniky do volebních místností,

  • vybavení volebních místností např. volební schránky, zástěny, apod. 
     

Výše dotace se mění v závislosti na druhu voleb; pro dvoukolové volby je dotace úměrně navýšena.

  

vytisknout  e-mailem