Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Důležité termíny pro voliče ve volebním týdnu

Samotnému hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, které bude probíhat ve volebních místnostech v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin, předcházejí ještě některé důležité termíny: 

  • Středa 6. října 2021 od 8.00 do 17.00 hodin - volič, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace kvůli onemocnění covid-19, může využít hlasování na drive-in volebním stanovišti. Hlasovat lze u volebního stanoviště, které bylo zřízeno pro okres, ve kterém má volič trvalý pobyt; pokud však má voličský průkaz, může s ním odhlasovat u kteréhokoli volebního stanoviště. Před hlasováním je zapotřebí předložit platný občanský průkaz (případně cestovní pas) a doklad o nařízení karantény nebo izolace.

  • Středa 6. října 2021 do 16.00 hodin - v této lhůtě si může volič ještě požádat o voličský průkaz, pokud se na obecní úřad (městský úřad nebo úřad městské části) v místě svého trvalého pobytu dostaví osobně. Poté, co volič prokáže svoji totožnost, obecní úřad o tom sepíše úřední záznam a voličský průkaz voliči ihned vydá.

  • Čtvrtek 7. října 2021 do 20.00 hodin - do tohoto okamžiku může volič, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace kvůli onemocnění covid-19 a nemohl odhlasovat na drive-in volebním stanovišti, telefonicky požádat krajský úřad příslušný podle kraje, kde aktuálně pobývá, a požádat ho o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Během pátku 8. října 2021 nebo soboty 9. října 2021 se za takovým voličem dostaví komise pro hlasování. Před hlasováním bude zapotřebí předložit platný občanský průkaz (případně cestovní pas) a doklad o nařízení karantény nebo izolace. I když se volič nachází mimo místo svého trvalého pobytu, nemusí mít voličský průkaz. Hlasovat bude pro kandidáty volebního kraje, ve kterém aktuálně pobývá.

  

vytisknout  e-mailem