Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Distribuce volebních materiálů

 

aktualizováno dne 9. ledna 2024

  

Tisk, kompletaci a distribuci hlasovacích lístků a dalších volebních materiálů zajišťuje smluvní partner Ministerstva vnitra - firma Walstead Moraviapress, s. r. o. (dále jen "WM"), se kterou byla dne 1. září 2023 na základě výběrového řízení uzavřena Smlouva o dílo na zajištění kvalitního a bezchybného tisku, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat v České republice od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2027.

Firma WM kromě tisku zajistí i distribuci veškerých volebních materiálů na předem určená distribuční místa - těmi jsou všechny pověřené obecní úřady, a dále úřady, které byly pro distribuci určeny z důvodu efektivnějšího přerozdělení dodávaných volebních materiálů. Jedná se tedy např. o městské části a městské obvody územně členěných statutárních měst.

Distribuční místa jsou uvedena v rozdělovníku volebních materiálů a adresy v adresáři distribučních míst zveřejněných na internetových stránkách firmy WM https://www.data-volby.cz/. Tyto stránky jsou přístupné úřadům před každými celostátními volbami, a to na základě přístupových hesel zaslaných na základě pokynu Ministerstva vnitra firmou WM.

Před každými volbami jsou také úřady vyzvány k aktualizaci jak počtů volebních materiálů, které budou pro dané volby potřebovat, tak adres distribučních míst.

Volební materiály jsou dodávány na distribuční místa podle předem daného harmonogramu; informace o termínu distribuce a rozdělovník volebních materiálů jsou uvedeny na internetových stránkách WM http://www.mpdistribuce.cz/.

Pro hladký průběh distribuce volebních materiálů je nutná pečlivá aktualizace adresářů na internetových stránkách https://www.data-volby.cz/, a to vždy, kdy jsou k tomu úřady vyzvány. Mimo tuto výzvu je nutné jakékoliv změny v kontaktech bezodkladně hlásit Ministerstvu vnitra na volby@mvcr.cz.
 

Dodání hlasovacích lístků voličům

Zajištění dodání hlasovacích lístků voličům je úkolem starosty. Hlasovací lístky musí být voličům dodány 3 dny přede dnem voleb.

Starosta může k doručení hlasovacích lístků voličům využít brigádníky nebo služby České pošty, s. p., se kterou Ministerstvo vnitra dojednalo Obchodní podmínky zásilky s obsahem hlasovacích lístků.

Nejvýše přípustná cena za doručení hlasovacích lístků voličům, která může být proplacena z finanční dotace určené na volby, je uvedena ve směrnici Ministerstva financí MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb ze dne 19. 12. 2013.

Částka za roznos hlasovacího lístku na jednoho voliče je stanovena ve výši 8,18 Kč bez DPH + 1 Kč bez DPH za vkládání do obálky.

  

vytisknout  e-mailem