Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co s sebou k volbám

zveřejněno dne 20. srpna 2021

  

  • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), kterým se prokazuje mj. i státní občanství.

  • Voličský průkaz pouze v případě, že byl voliči vydán.. Bližší informace k voličskému průkazu naleznete zde.

Pozor! Volič, jemuž byl vydán voličský průkaz, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu nebude umožněno volit.

  • Hlasovací lístky, které jste obdrželi do své poštovní schránky, si s sebou do volební místnosti vzít můžete, není to však povinnost. Na vaši žádost vám okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
    Voliči hlasující v zahraničí obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

  

Co mám dělat, když nemám občanský průkaz?

Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu nepostačuje ve volební místnosti prokázat svou totožnost např.: zápisem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status veřejné listiny. V takovém případě je svou totožnost možné prokázat platným cestovním pasem.
 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

  

vytisknout  e-mailem