Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co je mandát a kdy vzniká

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Co je mandát?

Mandát = označení pro časově omezené pověření či oprávnění vykonávat určitou funkci, jejímž obsahem je soubor práv a povinností.
 

Jak vzniká mandát?

Mandát vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Výjimkou jsou volby do Evropského parlamentu, v nichž mandát vzniká až zahájením první schůze Evropského parlamentu.

Mandát udělují voliči s aktivním volebním právem volenému zástupci v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí a krajů, Evropského Parlamentu a při volbě prezidenta. Voliči s aktivním volebním právem jsou tak rozhodujícím činitelem pro vznik mandátu.

  

Jaký druh mandátu je v České republice?

V České republice je v současnosti zakotvený mandát volný, kterým se rozumí rozhodování voleného zástupce na základě jeho nejlepšího svědomí a vědomí.

  

Složení slibu

V přímé souvislosti se vznikem mandátu, musí následně volený zástupce složit slib. Odmítne-li slib složit nebo složí-li ho s výhradou, mandát mu zanikne.

Pozor! Složení slibu nemá vliv na vznik mandátu, protože ten vznikl již zvolením; práva a povinnosti vyplývající z mandátu může volený zástupce využívat již od ukončení hlasování.

  

vytisknout  e-mailem