Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chci být kandidátem

 

aktualizováno dne 15. března 2022

  

Ve volbě prezidenta republiky

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den volby dosáhnu věku 40 let,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.

Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů.

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

  

Ve volbách do Senátu

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den voleb dosáhnu věku 40 let,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Kandidáty mohou přihlašovat registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice.

Kandidovat mohu i jako nezávislý kandidát. V takovém případě podávám přihlášku k registraci sám. K přihlášce musím připojit petici podporující mou kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, ve kterém kandiduji.

Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu (nemusí mít zde trvalý pobyt), na jedné přihlášce k registraci.

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den voleb dosáhnu věku 21 let,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Kandidovat mohu na kandidátní listině politické strany nebo politického hnutí registrované na Ministerstvu vnitra anebo na kandidátní listině jejich koalice. Můžu být uveden pouze na 1 kandidátní listině.

  

Ve volbách do Evropského parlamentu

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den voleb dosáhnu věku 21 let,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Kandidovat může i občan jiného členského státu EU (viz Jsem cizinec / For foreigners).

Kandidovat mohu na kandidátní listině politické strany nebo politického hnutí registrované na Ministerstvu vnitra anebo na kandidátní listině jejich koalice.

Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině, a to napříč celou EU.

  

Ve volbách do zastupitelstev krajů

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den voleb dosáhnu věku 18 let,

 • jsem přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a není mi omezena osobní svoboda z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
   

Kandidovat mohu na kandidátní listině politické strany nebo politického hnutí registrované na Ministerstvu vnitra anebo na kandidátní listině jejich koalice.

  

Ve volbách do zastupitelstev obcí

Jsem

 • státním občanem České republiky,

 • alespoň druhý den voleb dosáhnu věku 18 let,

 • jsem v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu,

 • nejsem omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a není mi omezena osobní svoboda z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
   

Kandidovat může i státní občan jiného členského státu EU (viz Jsem cizinec / For foreigners).

Kandidovat mohu pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva, a jsou-li v obci vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a nezávislý kandidát.

Kandidovat tedy můžu i jako nezávislý kandidát. V takovém případě podávám kandidátní listinu sám, vlastním jménem. Ke kandidátní listině připojím obdobně jako volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů petici podepsanou voliči podporujícími mou kandidaturu. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

  

vytisknout  e-mailem