Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k zajištění objednání voličských průkazů (2021)

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, si dovolujeme upozornit na nutnost zajistit pro tyto volby dostatečné množství voličských průkazů.

Obce zajišťují objednávku voličských průkazů samy přímo u Tiskárny Ministerstva vnitra. Abychom se vyhnuli náporu objednávek voličských průkazů před volbami, žádáme všechny obecní úřady, aby si zkontrolovaly množství voličských průkazů a případně si objednaly dostatečné množství pro tyto volby; voličský průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb, a proto lze využít jeho zásoby z minulých voleb a rovněž je využít i pro další volby. 

Pro informaci uvádíme, že počátek lhůty pro podání žádosti voliče o vydání voličského průkazu začíná vyhlášením voleb. V současné době již mohou voliči žádat o vydání voličského průkazu. Vydat voličský průkaz voliči může obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb.

Zároveň upozorňujeme, že tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s tím, že obecní úřad má povinnost vést přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu. Poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.

Metodika pro volební orgány k distribuci, evidenci a k dalším pravidlům zacházení s tiskopisem voličský průkaz zde.
 

Způsob objednání voličských průkazů u Tiskárny Ministerstva vnitra

Z důvodu elektronického zpracování objednávek voličských průkazů Tiskárna Ministerstva vnitra žádá, aby objednávky obcí měly tuto podobu:

Název obce:
Ulice, č.p.:
Místo:
PSČ:
IČO:
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Objednávané množství:

Údaje v této struktuře se uvedou přímo do těla e-mailu a odešlou na adresu: expedice@tmv.cz.

K objednání postačuje pouze tato e-mailová forma, není potřeba razítkovaných a skenovaných objednávek apod. Na základě této objednávky bude zasláno avízo o přijetí objednávky a voličské průkazy budou odeslány do 5 pracovních dnů. Vzhledem ke značnému množství vyřizovaných objednávek, je tedy účelné objednat voličské průkazy co nejdříve, nejpozději 10 dnů před termínem voleb.

  

vytisknout  e-mailem