Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasování ve zdravotnickém zařízení (2021)

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 

Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů

(v případě dlouhodobějšího pobytu)

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod.

V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu voličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.
 

b) na základě voličského průkazu

(bližší informace zde)

Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.
 

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

  

vytisknout  e-mailem