Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace ke zřizování výborů pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny v souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2021

Zákony o územních samosprávných celcích stanovují za určitých podmínek obcím i krajům povinnost zřídit výbor zastupitelstva pro národnostní menšiny a povinnost označit názvy ulic a dalších veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny. Tato povinnost vzniká, jestliže se k národnostní menšině (národnostním menšinám) hlásí v obci více než 10% občanů obce (a v případě krajů 5% občanů kraje) podle výsledků sčítání lidu.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny a Českým statistickým úřadem zveřejní seznam obcí, jichž se uvedené povinnosti budou podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 týkat. Tento seznam bude zveřejněn bezprostředně poté, co Český statistický úřad vyhodnotí výsledky sčítání lidu a zpřístupní našemu ministerstvu potřebné údaje. Nejzazší termín podle sdělení Českého statistického úřadu je 30. 6. 2022.

  

vytisknout  e-mailem