Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projektové řízení (projektový management)

Termín:

 • 18.05.2022
   

Čas školení:   8:30 - 12:30

 • forma: online v rozsahu 4 hodin
 • lektor: Ing. Jan Duba (1)
 • obsah: metodika řízení projektů a struktura souvisejících činností - procesní a projektový přístup, odlišné přístupy k projektu, fáze projektu, záměr projektu a zahájení, plánování projektu, organizační a obsahová struktura projektu - úloha řídícího výboru, projektové role - projektový tým, rozsah projektu a jeho velikost, řízení kvality projektu, rozpočet, řízení rizik, operativní řízení projektu a řízení změn, komunikace, ukončení projektu a jeho vyhodnocení
 • Vazba na kritéria zlepšování v Metodickém pokynu:
  • průřezové téma vhodné pro přístup k realizaci Metodického pokynu jako celku, k jednotlivým kritériím i k jiným tématům řešení v rámci úřadů

Přihlášení:

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 221 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR.  Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů označených hvězdičkou, zvláště prosím vyplňte: jméno,  datum narození, adresu trvalého pobytu, podpis.

Bohužel v této době není možné předat vyplněný monitorovací list osobně, tedy Vás prosíme o zaslání jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

  

(1) Ing. Jan Duba
Senior Business Consultant ve společnosti TrimCon s.r.o., s více než 25 let zkušeností v oblasti managementu IT systémů, v řízení projektů implementace ERP systémů a vývoje aplikací. 
Dlouhodobě se zabývá vhodným organizačním uspořádáním, optimalizací a zvyšováním výkonnosti firemních procesů. Hledání cest, jak dosahovat požadovaných výsledků, ho postupně dovedlo k řízení lidských zdrojů, od řízení jednotlivců až k řízení projektových skupin. Věnuje se zavádění systémů řízení kvality a bezpečnosti informací.
Působí především v oblastech změn firemní strategie, procesního a projektového řízení, řízení lidských zdrojů a samozřejmě v oblasti řízení informačních technologií.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem